top of page
3d skanning gom_scan1

Vi kan skanne dine ideer

Nordisk 3D Service (tidligere Norsk 3D Service AS i Norge og Scan 3D Innovation AB i Sverige) kan 3D skanne objekter fra mikro til makro. Smykker, mekaniske deler, skulpturer, kjøretøyer, bygg  og båter. Hvor formålet er for eksempel å redesigne et objekt til en parametrisk 3D modell (reverse engineering) og gjennomføre avvik-analyse eller lage underlag til prototyping og 3D printing. På tvers av alle fagfelt som industri, arkitektur, arkeologi, kunst eller forskning. 

 

Vi kan 3D skanne små og store objekter, til og med hele områder. Alt fra fly, produksjonshaller, bygg, anlegg eller terreng. Formålet kan for eksempel være digitalisering av produksjonshaller, oppmåling av store arealer for prosjektering av tilpasset utstyr, modernisering av bygg, kartlegging og utvikling av utearealer. På tvers av industri, næring og arkitektur.

detaljert 3d skanning gom_scan1

Profesjonelle 3D-skanning tjenester til industri - reverse engineering, avviksanalyse og kvalitetskontroll. 

Reverse engineering (RE) såkalt omvendt engineering - CAD modellering av eksisterende fysisk objekt. Det kan være gjenstander som mangler både 2d og 3d dokumentasjon av ulike årsaker, for eksempel gamle mekaniske deler som har gått ut av produksjon, eller objketer som har endret seg fra den opprinnelige CAD-modell.

 

Formål med reverse 3D skanning kan være kvalitetskontroll (quality control), 3D oppmåling, oppdatering av prosjektets 2D og 3D tegninger eller behov for ny produksjon som krever produksjonstegning nemlig CAD modell. I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig med 2D CAD tegning men ofte er det behov for 3D CAD modell.

 

3D skanning kan forbedre arbeidsflyten og gi høyere presisjon sammenlignet med tradisjonelle metoder for oppmåling av objekter. Spesielt nyttig er 3D skanning på objekter som har har kompliserte “ikke geometriske” former, såkate “freeform” overflater.

 

3D skanning er uvurderlig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med design, avviksanalyse, redesign - “reverse engineering” samt modellering til CAD.

Med fokus på effektiv arbeidsflyt, presisjon og kvalitetskrav, så leverer 3D scanning perfekt underlag til videre for videre prosessering og analyse.

Bearbeiding av 3D skann til  CAD modell 

I bearbeidingsprosessen etter 3D skanning, har vi mange muligheter til å implementere endringer i ditt prosjekt, som å  justere design, rette opp deformerte deler eller tegne opp et feilfritt objekt som i utgangspunktet er delvis ødelagt. Vi kan lage en perfekt CAD modell for ny produksjon.

3d skanning gom_scan1
3d skanning små objekter gom_scan1

Fordeler med 3D skanning til industrielle formål og eksempler på bruk

 • nøyaktig oppmåling

 • kort vei fra håndlaget prototype til produksjonsmodell

 • høy oppløsning på 3D modeller

 • kvalitetskontroll av detaljer (quality control /QC)

 • inspeksjon og arkivering av måledata

 • automatisering av oppmålings prosessen

 • reverse engineering (CAD modellering basert på 3D skanning resultat)

 • muliggjøre underlag til integrering med andre elementer

 • måling av buede, sveisede deler og sammenligning mot CAD modell

 • sammenligning av produksjonsdeler, steg for steg, mot et referanse-objekt

 • avvikskontroll 

 • behov for ny produksjonsmodell til allerede eksisterende objekt

Fra prototype til slutt produkt

Ved utvikling av helt ny produkt starter man ofte prosessen med prototype laget for hånd. 

3D skanning gir mulighet til å digitalisere håndlagede prototyper for videre utvikling. Vi kan også 3D skanne eksisterende omgivelser for tilpassing inn i et nytt design.

Avansert design og freeformer som kan være umulig å tegne opp manuelt er ikke noe problem med 3D skanning. 

3d skanning gom_scan1 produktutvikling
3d skanning av kunst og museumsobjekter

3D skanning i kunstneriske formål

Nye teknologier og 3D skanning gir flere og flere muligheter til digitalisering av kunst. 3D skanning kan være svært nyttig til arkivering men også til produksjon av kunst.

Vi kan 3D skanne unike håndlagte skulpturer (laget for eksempel av gips eller leire) som kan fungere som underlag for eksempel  til videre bronseavstøpning i forstørret format. 

 

En digitalisert 3D modell av en skulptur gir også muligheter til volum beregning på slutt produktet i en helt annen skala. Det hjelper med estimat av materialbruk og vektberegning av for eksempel store steinskulpturer før oppstart.

En stor fordel med 3D skanning av kunst er at man kan basert på håndlagde kunstverk benytte seg nye produksjonsmetoder ved hjelp av digitaliserte modeller. 

Et annen eksempel er produksjon av detaljerte mynter og medaljer hvor de er først håndlaget av en kunstner.

Engineer meeting with Architecture Interior Designer. Discussion to architectural project

3D skanning og BIM modellering for arkitekter og byggebransje 

Vi tilbyr oppmåling med laserskanning i 3D av store objekter eller store landskap for bevaring eller implementering i fremtidige prosjekter.

 

3D Laserskanning er en digital teknologi som fanger opp fysiske gjenstander ved hjelp av laserlys. Med andre ord 3D laserskanning som gir mulighet for å fremstille fysiske objekter i en digital tredimensjonal versjon. 

En 3D laser skanner generere en svært nøyaktige punktskyer.

 

3D laserskanning er ideelt til innmåling og inspeksjon av overflater og komplekse geometrier, bygg, museums gjenstander, båter, bygninger, arkitektonisk verk. Oppmåling med laserskanning er enklere og mer tidseffektivt sammenlignet med tradisjonelle målemetoder, særlig når objektet er stort som for eksempel bygninger, maskinrom, komplekse fabrikker osv.

Vi kan også BIM modeller basert på 3D skann tegnet opp i f.eks Revit eller ArchiCad. 

mekanisk del til 3d skanning

Hvilke objekter egner seg for 3D skanning?

Man kan skanne nesten hvilken som helst objekt med noe forutsetninger. Vi har en bred portefølje  av 3D skannere, og har derfor mulighet til å 3D skanne akkurat ditt prosjekt med riktig utstyr for å det beste resultatet til akkurat ditt prosjekt.

 

3D skanning er relativt nytt fagfelt og under sterk utvikling. Det er derfor viktig at du kan føle deg trygg på at vi utfører ditt oppdrag med de beste forutsetningene for å gi deg det aller beste resultatet som teknologien tillater til enhver tid. 

3d skanning og kvalitetskontroll gom_scan1 3d inspeksjon

Hva kan jeg forvente som resultat fra 3D skanning?

Det første vi før etter 3D skanning er en punktsky “point cloud”, hvor geometrien er beskrevet av millioner punkter som skaper en form. Etter kobling av alle bildene fra skanningen, generer vi triangular mesh modell (stl fil). En mesh modell kan man 3D printe, ta ut mål og kurver, gjennomføre avvikskontroll opp mot en CAD modell, eller bearbeide videre ved behov til CAD modell “reverse engineering”.

Vi kan også lage utarbeide kvalitetsrapporter, sammenligning og avviksrapporter.

Interessert i profesjonelle 3D skanning tjenester?
Vi i Nordisk 3D Service (tidligere Norsk 3D Service AS i Norge og Scan 3D Innovation AB i Sverige) kan gjerne gi deg vår faglig vurdering av ditt prosjekt, ta kontakt med oss!

Ta kontakt 

Du kan skrive e-post til oss:

post@n3ds.no

eller

fylle skjema her:

Takk!

bottom of page